شماره تماس: 02147620320 - 09120240115

شماره حساب های کیمیا هاست
شماره حساب های کیمیا هاست:

شماره-حساب-کیمیا-هاست
بانک ملت، جام:
شماره حساب : 712988304
نام صاحب حساب: فریدون قارئی
شماره کارت: (6104 3379 5944 4751)
شبا : IR760120000000000712988304

شماره-حساب-کیمیا-هاست
بانک ملی، سیبا:
شماره حساب : 0101569979000
نام صاحب حساب: فریدون قارئی
شماره کارت: (6037 9913 0186 8489)
شبا : IR730170000000101569979000
ضمنا کلیه مشتریان جهت خرید هر یک از سرویس ها درصورتی که یکی از کارت های عابربانک عضو شتاب را به همراه رمز اینترنتی داشته باشند میتوانند توسط بانک ملت که طرف قرارداد کیمیا هاست می باشد پس از پرکردن فرم اطلاعات نحوه پرداخت را توسط این بانک بصورت اینترنتی انجام دهند.